Archiwum aktualności

Nabór w Programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027 24.03.2023 12:17

Drugi nabór wniosków w programie Interreg Europa Środkowa w nowej perspektywie 2021-2027

 

Drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach Interreg EŚ jest zorganizowane w procedurze „jednoetapowej”. Propozycje projektów należy składać w języku angielskim, wyłącznie za pośrednictwem wspólnego elektronicznego systemu monitorowania programu (Jems) dostępnego na stronie.

Program jest realizowany na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Instytucją Zarządzającą programem jest miasto Wiedeń. Projekty realizowane będą w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia. 

Na dofinansowanie projektów planowane jest 60 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

Rozpoczęcie naboru wniosków: 22 marca 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 17 maja 2023 r., godz. 13:00

Wnioski o dofinansowanie można składać we wszystkich priorytetach i celach szczegółowych.

Priorytety i cele szczegółowe programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej 
1.1. Wzmacnianie zdolności innowacyjnych  
1.2. Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości  

Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej 

2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej  
2.2. Zwiększenie odporności na zmiany klimatu  
2.3. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym  
2.4. Ochrona środowiska  
2.5. Zielona mobilność miejska  

Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej 

3.1. Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych  

Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej 

4.1. Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej  

 

Szczegółowe informacje dot. naboru

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Anna Zawadzka-Wdowiak; azawadzkawdowiak@zut.edu.pl; 91 449 40 91