Archiwum aktualności

Nabór w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 02.01.2023 09:31

Wspólny Sekretariat w Gdańsku ogłosił nabór na projekty regularne w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 dla Priorytetu 1. Innowacyjny Południowy Bałtyk oraz Priorytetu 2. Zrównoważony Południowy Bałtyk

 

Termin składania wniosków

Od 20 grudnia 2022 r. do 15 lutego 2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

22 czerwca 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Aplikacje należy złożyć elektronicznie w systemie WOD2021.

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie składa partner wiodący w imieniu całego partnerstwa projektowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Priorytet 1. Innowacyjny Południowy Bałtyk

Działanie 1.1 Cyfryzacja regionu

Działanie 1.2 Budowanie łączności regionu poprzez internacjonalizację

Priorytet 2. Zrównoważony Południowy Bałtyk

Działanie 2.1 Promowanie przechodzenia na zieloną energię.

Działanie 2.2 Promowanie zrównoważonego użytkowania wody.

Działanie 2.3 Wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego i bardziej zasobooszczędnego rozwoju.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

80% wydatków kwalifikowalnych

Minimalny wkład własny: 20%

Strona Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Anna Zawadzka-Wdowiak:

azawadzkawdowiak@zut.edu.pl ; tel. kontaktowy: 91 449 40 91.