Archiwum aktualności

NCBR ogłasza konkurs „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” w ramach Działania 3.4 POWER 20.04.2021 07:27

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs na działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w obszarze projektowania uniwersalnego.

Konkurs pt. „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” o nr POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21 ogłaszany jest w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia.

Dofinansowanie można uzyskać na działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie projektowania uniwersalnego: szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, i inne tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze.

Nabór wniosków rusza 20 maja 2021 r. i potrwa do 8 lipca 2021 r.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Pani Edyta Górecka-Pawlak, Edyta.Gorecka-Pawlak@zut.edu.pl; 91 449 4469

Szczegółowe informacje na temat naboru.