Archiwum aktualności

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Konkurs 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka/ ostatnia edycja 16.02.2021 09:55

Konkurs skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem tych projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Cały konkurs został podzielony na dwie rundy, przy czym każda z nich ma innych adresatów.

W pierwszej, trwającej od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r., można składać wnioski na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych). Z kolei w drugiej rundzie, trwającej od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r., dofinansowanie mogą uzyskać tylko projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych).

Na rundę pierwszą przeznaczono 100 mln zł, zaś na drugą – 200 mln zł.

Ważna informacja: z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach POIR,  nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji (z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co najmniej 7 dni).

Szczegółowe informacje o konkursie

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Strategicznych jest Patrycja Tęcza, tel. kontaktowy 449 4091; patrycja.tecza@zut.edu.pl