Archiwum aktualności

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Konkurs 4/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie INGA 30.06.2020 14:42

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres tematyczny przedstawiony w Agendzie Badawczej Wspólnego Przedsięwzięcia INGA realizowanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja składające się z max. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i trwa od 03 lutego do 09 października 2020 r. (do godziny 16:00).   

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu