Archiwum aktualności

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - Konkurs 6/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka 08.07.2020 11:05

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego i potrwa od 03 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. (do godziny 16:00).  

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu.