Archiwum aktualności

Program Operacyjny INTERREG VA - Nowy nabór do składania projektów współpracy 15.04.2020 07:52

W procedury obiegowej z dnia 25.03.2020 r. Komitet Monitorujący postanowił, biorąc pod uwagę pandemię korony, ogłosić zaproszenie do składania projektów w ramach osi priorytetowej "Współpraca transgraniczna".
W okresie od 31.03.2020 r. do 02.06.2020 zostanie przeprowadzony nabór projektów z dostępnym budżetem z EFRR (min. 2,9 mln. Euro). Wysokość przewidzianego budżetu może podczas trwanie naboru ulec zwiększeniu.

Ubiegać mogą się projekty realizowane do 30.06.2022 r., które nie obejmują działań budowlanych.

Bezpośrednio po złożeniu wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem eMS, wnioskodawca może rozpocząć realizacje projektu na własne ryzyko.

Preferowane będą projekty, których celem jest:

  • Opracowanie konkretnych i transgranicznych działań zmierzających do zwalczania Koronawirusa (np. współpraca instytucji medycznych)
  • Ograniczenie następstw pandemii Kornawirusa poprzez opracowanie transgranicznych i innowacyjnych rozwiązań dotyczących utrzymania
    i rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

KM podejmie decyzję w sprawie wyboru projektów na dodatkowym posiedzeniu w dniu 15.10.2020 r.

Szczegółowe informacje