Archiwum aktualności

Szkolenie on-line: Efekty uczenia w programie studiów 01.10.2021 00:00

Zapraszamy wszystkich nauczycieli akademicki ZUT chcących dowiedzieć się jak przygotować się do akredytacji, na co zwrócić szczególna uwagę przy konstruowaniu programu studiów oraz jak prowadzić partnerską współpracę ze studentami w tym zakresie na szkolenie realizowane w ramach projektu ZUT 2.0 - Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet.

Terminy szkolenia:

  • 21 października 2021 r., w godz. 09:00-15:00

W programie szkolenia m.in.:

  • wprowadzeni do krajowych i międzynarodowych regulacji;
  • definiowanie i formułowanie efektów uczenia się, w tym przykłady dobrych praktyk;
  • budowa programów studiów w oparciu o efekty uczenia się;
  • omówienie kryteriów PKA związanych z efektami uczenia się.

Szkolenie poprowadzi dr hab. Marek Frankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej karierze był ekspertem bolońskim, uczelnianym koordynatorem ECTS w UJ, koordynatorem ds. jakości i współpracy międzynarodowej w PWSZ w Tarnowie, ekspertem w projektach MEN i MNiSW. Brał udział w akredytacjach zagranicznych (Litwa, Kirgistan) oraz akredytacjach międzynarodowych (Chemistry Eurobachelor & Euromaster - akredytacja wydziałów chemicznych w Portugalii, Francji i na Węgrzech).

Rekrutacja

Zapisy na wydarzeni prowadzone są za pośrednictwem portalu rekruter.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • zainstalowaną aplikację Teams bądź przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge).

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.