Archiwum aktualności

Szkolenie on-line: Obsługa studenta zagranicznego 10.05.2021 17:10

Zapraszamy wszystkich pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej ZUT na szkolenie poświęcone rekrutacji studentów zagranicznych i obsłudze spraw związanych z ich obecnością na uczelni w Polsce. Spotkania w formie dwudniowego webinaru odbędzie się 24-25 czerwca 2021 r. w godz. 08:00 – 15:00.

Udział zostanie potwierdzony certyfikatem.

W programie szkolenia m.in.:

  • rekrutacja cudzoziemców na studia wyższe w Polsce;
  • cudzoziemcy na uczelniach (opłaty za studia, nostryfikacja, ppostille/legalizacja; tłumaczenie dokumentów, dokumentacja);
  • Ustawa 2.0 oraz o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej;
  • szkolnictwo wyższe a pandemia.

Szkolenie poprowadzi Joanna Domagała, która przez ponad 9 lat pracowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Dziale Współpracy z Zagranicą, w tym przez 3 lata jako Zastępca Kierownika. W ramach swoich obowiązków zajmowała się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową. Od 2015 r. jest trenerem SUCTI, projektu w ramach którego bada i zajmuje się tzw. Internationalization at home. Od kilku lat prowadzi szkolenia z komunikacji międzykulturowej, internacjonalizacji oraz rekrutacji studentów zagranicznych dla szkół wyższych. Jest także ekspertem ds. internacjonalizacji European Consortium for Accreditation in higher education (ECA HE). Od 2017 roku koordynatorka Akademii Internacjonalizacji „Study in Poland”.

W celu rejestracji należy przesłać pocztą elektroniczną skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (format:  pdf, rozmiar:  172 KB) oraz oświadczenia uczestnika (format:  docx, rozmiar:  67 KB) projektu na adres: agata.skrobek@zut.edu.pl.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • zainstalowaną aplikację Teams bądź przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge).

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Regulamin rekrutacji (format:  pdf, rozmiar:  680 KB)

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.