Archiwum aktualności

Szkolenie on-line: Skuteczne wyszukiwanie cytowań w bazach danych 06.05.2021 12:10

Zapraszamy wszystkich pracowników dydaktycznych chcących dowiedzieć się jak wyszukać cytowania w bazach danych i analizować ich zasięg, przygotować raport cytowań, odnaleźć Impact factor i CiteScore czasopisma oraz wyliczyć Indeks Hirscha na podstawie dostępnych źródeł na szkolenie, które odbędzie 7 czerwca 2021 r. w godz. 09:00-15:00.

 

W ostatnich latach cytowania stały się istotnym elementem oceny pracowników naukowych, jednostek naukowych, czasopism, czy państw. Wskaźnik ten wykorzystywany jest w awansach naukowych, ocenie grantów czy też jako jeden z elementów ewaluacji jednostek naukowych. Dane o cytowaniach są możliwe do wyszukania w wielu bazach danych. Kompetencje związane z ich wyszukiwaniem, a także interpretacją stały się ważną umiejętnością potrzebną w codziennej pracy naukowca, czy bibliotekarza. Każda z baz, która zbiera te dane, ma swój zakres indeksowanej literatury, a także dedykowane możliwości wyszukiwania cytowań. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną najpopularniejsze bazy umożliwiające wyszukiwanie cytowań (przede wszystkim Web of Science Core Collection i Scopus, a także BazEkon, BazTech) oraz Google Scholar (Publish or Perish).

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

W trakcie szkolenie odpowiemy na pytanie takie jak:

 • gdzie szukać cytowań?
 • czym jest liczba cytowań?
 • jak szukać cytowań indywidualnego badacza?
 • jak szukać cytowań czasopisma?
 • czy Impact Factorem można mierzyć dokonania badacza?
 • czy warto założyć konto w Google Scholar?
 • czy można sumować dane o cytowaniach uzyskane z różnych źródeł?
 • czy są „gorsze” i „lepsze” cytowania?
 • czym są autocytowania?
 • dlaczego z różnych źródeł otrzymujemy różne dane?
 • jakie mogą być przyczyny braku cytowań w bazach danych?
 • skąd się biorą różnice w liczbie cytowań przedstawicieli różnych dyscyplin?

Szkolenie poprowadzi dr Aneta Drabek - starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego, która Przygotowuje analizy bibliometryczne (w tym analizy cytowań) dla pracowników UŚ oraz innych instytucji. Od ponad 15 lat współtworzy bazę Arianta – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Prowadzi badania skupione wokół bibliometrii i naukometrii (zwłaszcza zagadnień związanych z oceną czasopism i analizą cytowań), zagadnień związanych z open access, a także czasopism elektronicznych.

W celu rejestracji należy przesłać pocztą elektroniczną skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (format:  pdf, rozmiar:  202 KB) oraz oświadczenia uczestnika (format:  docx, rozmiar:  67 KB) projektu na adres: wojciech.jedrzejewski@zut.edu.pl.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • zainstalowaną aplikację Teams bądź przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge).

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Regulamin rekrutacji (format:  pdf, rozmiar:  679 KB)

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.