Archiwum aktualności

Szkolenie on-line: Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich 12.05.2021 10:31

Zapraszamy wszystkich pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej ZUT na szkolenie poświęcone stosowaniu kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich z uwzględnieniem ustawy 2.0. Spotkania w formie webinaru odbędzie się 10-11 czerwca 2021 r. w godz. 10:00 – 15:00.

Udział zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

W trakcie szkolenia zostanie omówiona w szczególności kwestia poprawności formalnej i materialnej prowadzonych postępowań administracyjnych (dokumentacja - jak zbierać i tworzyć, zapewnienie prawidłowego udziału stronie postępowania, wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych, postępowania odwoławcze). Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą wiedzieli:

  • w jakim zakresie KPA znajduje zastosowanie w sprawach studenckich i doktoranckich,
  • jakie są zasady wyłączania pracowników od udziału w postępowaniu administracyjnym,
  • jakie są terminy załatwiania spraw, zasady ich obliczania i co oznacza przywrócenie terminu,
  • jak prawidłowo doręczyć decyzję administracyjną w szkolnictwie wyższym,
  • jak kompilować dokumentację w sprawie,
  • jak prowadzić postępowanie dowodowe,
  • jak prawidłowo wydać rozstrzygnięcie administracyjne,
  • jakie są zasady postępowania odwoławczego.

Szkolenie poprowadzi Małgorzata Czartoryska - absolwentka prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła aplikację administracyjną; prawniczka specjalizująca się w: procedurze administracyjnej, ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej; współpracownik Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Autorka licznych artykułów i książek z zakresu ochrony danych osobowych, procedur postępowania administracyjnego. Współpracownik wydawnictw Municipium, TaxPress-Kazus podatkowy, czynny trener szkolący od 23 lat pracowników administracji, biznesu, szkolnictwa.

W celu rejestracji należy przesłać pocztą elektroniczną skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (format:  pdf, rozmiar:  202 KB) oraz oświadczenia uczestnika (format:  docx, rozmiar:  67 KB) projektu na adres: wojciech.jedrzejewski@zut.edu.pl.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • zainstalowaną aplikację Teams bądź przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge).

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Regulamin rekrutacji (format:  pdf, rozmiar:  680 KB)

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.