Archiwum aktualności

Wsparcie i promocja badań naukowych – rusza Inkubator Innowacyjności 4.0 10.06.2020 12:33

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek ustanowił nowy program pn. "Inkubator Innowacyjności 4.0", którego celem jest pomoc polskim naukowcom w badaniach, a następnie w ich komercjalizacji i promocji.

 

Celem programu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Istotą programu jest wsparcie podmiotów prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności tych działających na rzecz upowszechniania nauki.

Szczegółowe informacje