Szczegółowy harmonogram projektu ZUT 4.0 - oferta dla Studentów

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu „ZUT 4.0 – Kierunek: Przyszłość”,
nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z205/18 - oferta dla Studentów

Grupa Docelowa Nazwa zajęć Terminy rekrutacjiTermin zajęć
StudenciBilans kompetencji od 6.12.2021 od 10.12.2021
Studenci[1.09.1-WZCOPPW] Warsztaty z zakresu zarządzania czasem,
organizacji i planowania pracy własnej

R01 - do 20.12.2021
R02 - od 1.01.2022

od stycznia 2022
Studenci[1.09.2-WEKI] Warsztaty efektywna komunikacja
interpersonalna
R01 - do 20.12.2021
R02 - od 1.01.2022
od stycznia 2022
Studenci[1.09.3-WSA] Warsztaty skuteczna autoprezentacja R01 - do 20.12.2021
R02 - od 1.01.2022
od stycznia 2022
Studenci[1.10-WEPW] Warsztaty z zakresu efektywnego
przyswajania wiedzy
R01 - do 20.12.2021
R02 - od 1.01.2022
od stycznia 2022
Studenci[1.11-WTJA] Warsztaty z technicznego języka angielskiego do 20.12.2021 od stycznia 2022