Kierunki stacjonarne I st.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA
 • KYNOLOGIA
 • ZOOTECHNIKA

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
 • BUDOWNICTWO 
 • BUDOWNICTWO inżynier europejski
 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 • PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • ECONOMICS
 • EKONOMIA
 • ZARZĄDZANIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • ELEKTROTECHNIKA
 • TELEINFORMATYKA

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
 • INŻYNIERIA TRANSPORTU
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
 • MECHATRONIKA
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • OGRODNICTWO
 • ROLNICTWO
 • UPRAWA WINOROŚLI I WINIARSTWO

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWO

 • MIKROBIOLOGIA STOSOWANA
 • RYBACTWO
 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

 • BUDOWA JACHTÓW
 • CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA
 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
 • OCEANOTECHNIKA
 • TRANSPORT

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ