Aktualności

Pierwsze spotkanie Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego 21.09.2020 10:12

25 września br. ZUT był organizatorem kolejnego posiedzenia Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego, którego aktualnym przewodniczącym jest rektor ZUT prof. Jacek Wróbel.

Gospodarz spotkania, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT przedstawił kierunki i formy działania KRSWWZ w nowej kadencji 2020-2024, podkreślając istotną rolę wypracowania wspólnych decyzji związanych z kształceniem studentów oraz doktorantów w okresie pandemii COVID-19. 

Rektorzy, którzy uczestniczyli w kolegium rozmawiali m.in. o propozycji powołania Akademickiego Centrum Konsultacji Psychologicznej dla studentów i doktorantów, współpracy zachodniopomorskich uczelni z Wojewódzkim Urzędem Pracy dot. badania losów absolwentów szkół wyższych oraz wspólnych działaniach promocyjnych uczelni województwa zachodniopomorskiego i współpracy z mediami. Istotnym elementem było również podsumowanie rekrutacji 2019/2020.

Na zdjęciu od lewej: Rektor US prof. Waldemar Tarczyński, Rektor AS prof. Mirosława Jarmołowicz, Rektor ZUT prof. Jacek Wróbel, Rektor PK prof. Danuta Zawadzka, Rektor AM prof. Wojciech Ślączka

Na zdjęciu od lewej: Rektor US prof. Waldemar Tarczyński, Rektor AS prof. Mirosława Jarmołowicz, Rektor ZUT prof. Jacek Wróbel, Rektor PK prof. Danuta Zawadzka, Rektor AM prof. Wojciech Ślączka