Nagrody i wyróżnienia

Nagrody Ministra za rok 2014  rozdane

Wybitni polscy nauczyciele akademiccy odebrali Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia  naukowe, dydaktyczne, organizacyjne ora za całokształt dorobku. Wśród laureatów znalazła się Pani dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, która otrzymała nagrodę za osiągnięcia organizacyjne.

Informacja o nagrodach na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Laureatce składamy serdeczne gratulacje!


Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska – Bobińska wręczyła nauczycielom akademickim nagrody za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne oraz osiągnięcia organizacyjne 2014. 

Miło nam poinformować, że wśród laureatów były:

  • prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej – nagroda za całokształt dorobku 
  • dr hab. inż. Magdalena Janus z Wydziału Budownictwa i Architektury – nagroda za osiągnięcia naukowe. 

Informacja o nagrodach na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Laureatkom składamy serdeczne gratulacje!