Historia

Korzenie Ośrodka Doświadczalnego w Lipniku i Ostoi sięgają 1959 roku, kiedy to na podstawie zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego, w ramach ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, rozpoczął działalność doświadczalną i produkcyjną Rolniczy Zakład Doświadczalny w Ostoi i Lipkach.

Po reorganizacji w 1993 r., w czasach ówczesnej Akademii Rolniczej w Szczecinie, nastąpiło rozdzielenie funkcji doświadczalnej i gospodarczej. W rezultacie powstała, istniejąca do dzisiaj – Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku oraz Zakład Rolny w Lipniku i Ostoi – poprzednik obecnego Ośrodka Doświadczalnego w Lipniku i Ostoi.