Kontakt

Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi

Lipnik, ul. Lipowa 37, 73-110 Stargard

e-mail: osrodek.doswiadczalny@zut.edu.pl

tel.: 91/578-25-65, 502-347-077

fax.: 91/578-25-66