Aktualności Działu Socjalnego

Odbiór biletów na imprezę choinkowa do Pleciugi oraz paczek choinkowych w dziale 26.11.2019 09:48

Dział Socjalny informuje, że bilety na imprezę choinkową w Pleciudze, która odbędzie się 14 grudnia 2019 r. (sobota) wydawane będą w Dziale Socjalnym, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, Al. Piastów 48,  w terminie 3-12 grudnia 2019 r. w godz. 8:00 - 15:00.

W wyjątkowej sytuacji w dniu 13 grudnia 2019 r. , ale tylko do godz. 11:00 z uwagi na przyjęcie paczek w Pleciudze.

Odbieranie biletów i dodatków w imieniu innych pracowników tylko na podstawie upoważnienia.

Bilety dla wszystkich wydawane będą w tym samym terminie tj od 3 grudnia 2019 r. w kolejności przyjścia. 

  • impreza na godz. 11:00 i 13.30 - pokój 26 tel. 91 449 43 05
  • impreza na godz. 16:00 - pokój 23   tel. 91 449 41 24

Odbiór paczek choinkowych (bez imprezy) od 3 grudnia 2019 r. - pokój 25

Zapraszamy