Aktualności Działu Socjalnego

Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej w 2021 r. - aktualizacja 08.11.2021 10:57

Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 30.11.2021 r.

Kompletne wnioski o pożyczki mieszkaniowe, zapomogi socjalne i losowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu

przyjmowane będą do 20.11.2021 r.