Sport i rekreacja

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie do sportu i rekreacji:

  • do wglądu oświadczenie o dochodach -  ze wszystkich źródeł osiągniętych za 2020 r. przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego (PIT-37 za  2020 r.). W przypadku, gdy dochód na członka rodziny przekracza 4500 zł brutto uprawniony nie ma obowiązku podawania dochodu lub jeżeli dochód został wcześniej określony przy składaniu wniosków o dofinansowanie do wypoczynku w 2021 r.;
  • oryginał faktury lub rachunku wystawionego na uprawnionego za zajęcia sportowo- rekreacyjne w bieżącym roku kalendarzowym, jeżeli korzysta ze sportu i rekreacji w innych miejscach niż ZUT, dopuszcza się faktury elektroniczne;
  • jednostki ZUT tj. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Akademicki Ośrodek Jeździecki mogą potwierdzać wpłaty za zajęcia sportowo-rekreacyjne w danym roku na wnioskach o dofinansowanie do sportu i rekreacji, nie mają obowiązku wystawienia wnioskującym faktur VAT.

 

Tabela dofinansowania do sportu i rekreacji 2021 r. 

grupaIIIIII
dochód (brutto)0-14501451-4500powyżej 4500 
kwota dofinansowania (brutto)200 zł160 zł120 zł