Dział Kształcenia

Prorektor ds. kształcenia - dr inż. Piotr Piela

tel.  91 449 47 17

e-mail: dzial.ksztalcenia@zut.edu.pl

Pion Prorektora ds. kształcenia 

 • mgr Aldona Cyran-Kęsicka - kierownik działu 91 449 47 17
 • mgr Anna Komisarek - specjalista 91 449 47 17

Sekcja ds. programów i jakości kształcenia

 • mgr inż. Justyna Żuk-Błaszyk - kierownik sekcji 91 449 44 71
 • mgr Anita Matyjaszczyk - starszy specjalista 91 449 48 44
 • mgr Kamila Świerklańska - specjalista - 91 449 44 71
 • mgr inż. Aleksandra Rosińska - st. referent - 91 449 44 71

Sekcja ds. rozliczeń dydaktyki i kształcenia ustawicznego

 • mgr inż. Małgorzata Ciszewska-Marcinkowska - kierownik sekcji 91 449 43 39
 • mgr inż. Beata Marchewczyk - starszy specjalista 91 449 43 39
 • mgr Małgorzata Nazarkiewicz - starszy specjalista 91 449 48 04

Studia doktoranckie, Szkoła Doktorska

al. Piastów 19, pok. 146

 • mgr inż. Kinga Wolny - specjalista 91 449 44 39 studia doktoranckie, Szkoła Doktorska
 • mgr inż. Urszula Kordas - specjalista 91 449 44 39 Szkoła Doktorska