Fundusz wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 13 stycznia 2022 r. - skan dokumentu z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  4,26 MB)

Zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 13 stycznia 2022 r. - dokument dostępny cyfrowo

Wniosek o przyznanie środków finansowych (dla jednostek ZUT) (format:  docx, rozmiar:  28 KB)

Wniosek o przyznanie środków finansowych (dla jednostek ZUT) - dokument dostępny cyfrowo

Wniosek o przyznanie środków finansowych (dla studenta / doktoranta) (format:  docx, rozmiar:  28 KB)

Wniosek o przyznanie środków finansowych (dla studenta / doktoranta) - dokument dostępny cyfrowo

Kontakt:

Anna Koniuch

e-mail: akoniuch@zut.edu.pl

tel. 91 449 4717

MS Teams