Studia podyplomowe i kursy

mgr Małgorzata Nazarkiewicz

e-mail: malgorzata.nazarkiewicz@zut.edu.pl, tel.: 91 449 48 04, fax.: 91 449 41 87

ZUT oferuje następujące rodzaje studiów podyplomowych i kształcenia uzupełniającego.

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe.

Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym i trwają w zależności od ich rodzaju dwa, trzy lub cztery semestry.

Studia podyplomowe prowadzone na wydziałach ZUT

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ i TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

CENTRUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH