Podyplomowe Studia Żywienie człowieka - promocja zdrowia


Studia administrowane są przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT, Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka. 

Trwają trzy semestry, prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych. Skierowane są do absolwentów szkół wyższych, nauczycieli dietetyki i żywienia, pracowników służb sanitarnych, osób zatrudnionych w usługach żywieniowych, a także prowadzących terapie odchudzające, odnowy biologicznej itp. oraz wszystkich chętnych pragnących uaktualnić i pogłębić wiedzę z oferowanego zakresu. 

Kierownikiem studiów podyplomowych jest prof. dr hab. Mariola Friedrich

Bliższe informacje tel. 91 449 65 71, magda.bruszkowska@zut.edu.pl

 

 

Więcej tutaj...