Podyplomowe Studia Inżynieria drogowa

Studia podyplomowe Inżynieria Drogowa są adresowane głównie do osób z wykształceniem wyższym niedrogowym, posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera, pracującym w przedsiębiorstwach i instytucjach drogowych i mającym ukończone studia o profilu niedrogowym.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu inżynierii drogowej inżynierom, osobom pracującym w przedsiębiorstwach i instytucjach drogowych, mającym ukończone studia o profilu niedrogowym.

Ukończenie studiów podyplomowych Inżynieria Drogowa w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osobom zajmującym się zawodowo tematyką drogową.

Studia administrowane są przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Studia trwają dwa semestry, prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych.

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ZUT

Kontakt do sekretariatu studiów: mgr Agata Misztal tel. 91 449-40-36

Strona Studiów podyplomowych Inżynieria Drogowa