Podyplomowe Studia Ekonomia środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy

PODYPLOMOWE STUDIA

EKONOMIA ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

W roku akademickim 2021/2022 (semestr letni) rusza pierwsza edycja studiów podyplomowych Ekonomia środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających tytuł magistra lub inżyniera (licencjata) niezależnie od ukończonego kierunku i specjalności. 

Skierowane są do osób pracujących w służbach BHP i jednocześnie zajmujących się problematyką ochrony środowiska w zakładach pracy lub chcących przygotować się do pracy w takim charakterze. Ukończenie studiów daje również możliwość uruchomienia własnej działalności gospodarczej w zakresie bhp.

 

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie studiów niestacjonarnych (soboty i niedziele).  Studia rozpoczynają się 1.03.2022 i kończą 28.02.2023. Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych naszej Uczelni, a także praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym.

 

Dodatkowo w ramach opłaty (czesnego) słuchacze mają możliwość uczestniczyć w kursach (możliwość  wyboru 2 kursów w zależności od liczby chętnych):

1. Kurs pierwszej pomocy

2. Kurs audytora wewnętrznego ISO 45001

2. Kurs audytor wewnętrzny ISO 14001

Kursy kończą się (po egzaminie) wydaniem certyfikatów.

 

Przyjęcia na studia odbywają się według kolejności zgłoszeń – rejestracji w systemie elektronicznym ZUT i złożenia kompletnych dokumentów do wyczerpania przewidzianego limitu. Rekrutacja trwa od 1.01.2022 do 28.02.2022.

 

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 3 200,00 zł (1 600,00 zł/semestr).

 

Kierownikiem studiów jest dr hab. Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT - (Katedra Ekonomii i Rachunkowości), janusz.myszczyszyn@zut.edu.pl, Tel. (019) 449-69-89.

 

Nabór na studia w roku akademickim 2021/2022 już trwa!

 

Zainteresowanych prosimy o: 

·  rejestrację w internetowym systemie rekrutacji

·  wydrukowanie dokumentów rekrutacyjnych, dołączenie 1 zdjęcia i podania o przyjęcie na Studia oraz odpisu dyplomu  ukończenia studiów 

·  złożenie lub przesłanie dokumentów papierowych do p. Iwony Świst (kontakt poniżej)

 

Bliższe informacje:

2) dr Milena Bera (Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich), milena.bera@zut.edu.pl, Tel. 509-319-130

3) Iwona Świst – Sekretarz, iwona.swist@zut.edu.pl, Tel. (091) 449-69-55, ul. Żołnierska 47, Szczecin