Podyplomowe Studia Rachunkowość

Studia są administrowane przez Wydział Ekonomiczny, Katedrę Ekonomii i Rachunkowości. 

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających tytuł magistra lub inżyniera (licencjat).


Studia trwają dwa semestry. Zajęcia są prowadzone systemem studiów niestacjonarnych (zaocznych). Zajęcia odbywają się w piątki (od godz. 16.30) i w soboty (od godz. 8.00) na Wydziale Ekonomicznym, przy ul. Żołnierskiej 47 w Szczecinie.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Organizacja rachunkowości, Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa I, Rachunkowość finansowa II, Rachunkowość informatyczna, Podstawy sprawozdawczości finansowej, Zaawansowana sprawozdawczość finansowa, Podstawy rachunku kosztów, Analiza finansowa, Ewidencje podatkowe, Podstawy prawa podatkowego, Zobowiązania ZUS.

Kierownikiem studiów jest dr Bożena Nadolna

Bliższe informacje: dr Elżbieta Jaworska, ul. Żołnierska 47, 71-206 Szczecin, pok. 116, 114,

tel. 091 449 69 36, tel./fax 091 449 69 30/31, tel. kom. 0603 558 634,

e-mail: elzbieta.jaworska@zut.edu.pl