Podyplomowe Studia Programowanie komputerów

Nabór na Studia Podyplomowe Programowanie komputerów

W dniu 01.07.2022 r. rozpoczął się nabór na VII edycję SP Programowanie komputerów. 

Termin rekrutacji upływa 26.09.2022 r. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów. 

 Studia podyplomowe Programowanie komputerów skierowane są do szerokiego kręgu osób zainteresowanych podstawami programowania. Z oferty mogą skorzystać zarówno osoby poszukujące zatrudnienia jak i aktywne zawodowo, które chciałyby spróbować swoich sił w dynamicznie rozwijającej się branży IT i przygotować do pracy w pożądanym obecnie zawodzie programisty. Jedynym warunkiem jaki stawiamy naszym kandydatom jest ukończenie studiów wyższych. 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę Wydziału Informatyki, która szczególny nacisk kładzie na praktyczne nabywanie umiejętności. W miłej i twórczej atmosferze słuchacze będą mogli zapoznać się od podstaw z tajnikami programowania i tworzenia stron WWW. 

Zajęcia rozpoczną się w październiku 2022 roku, a zakończą w czerwcu 2023 roku i będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno lub dwudniowych zjazdów w weekendy (85 h w semestrze zimowym i 104 h w semestrze letnim).  

 Całkowity koszt studiów wynosi 4.500 zł., płatny w dwóch ratach. 

 Zasady rekrutacji: 

 Wymagania stawiane kandydatom: 

  •  dyplom ukończenia studiów wyższych, względnie potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu
  • podstawowa znajomość obsługi komputera - dostęp do komputera w domu lub pracy. 

 Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja za pośrednictwem strony: irk.zut.edu.pl oraz złożenie następujących dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy wygenerowany z Internetowego Systemu Rekrutacyjnego,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia za zgodność),
  • oryginał dowodu osobistego do wglądu (w celu potwierdzenia za zgodność),
  • aktualne zdjęcie. 

 

O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów. 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: 

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie 
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin 
Renata Zielińska (p.105) 
z dopiskiem „Studia podyplomowe Programowanie komputerów” 

Telefon kontaktowy: 91 449 56 63  

 

Ważne: 
Wysyłając dokumenty pocztą należy pamiętać, aby kserokopia dyplomu potwierdzona była notarialnie. 

W przypadku składania dokumentów osobiście, należy mieć przy sobie oryginały dokumentów do potwierdzenia ich zgodności na miejscu.