Podyplomowe Studia Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza do podjęcia nauki na dwusemestralnych studiach podyplomowych „Programowanie z elementami systemów wbudowanych". Dziesiąta edycja rozpocznie się w marcu 2023.

Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych. Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

 

    Codelab

    GlobalLogic

    Mobica

    TietoEVERY

 

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron.

 Całkowita odpłatność za 2 semestry zajęć wynosi 5600 zł, z możliwością płatności w ratach.

 Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele w obiektach Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 49/52.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Iwona Scheibe, tel. 91 449 5667 lub pan Radosław Maciaszczyk, tel. 91 449 5642

 

Procedura rekrutacji przeprowadzana jest drogą internetową poprzez formularz (https://irk.zut.edu.pl/)

Szczegółowy program studium (https://www.krk.zut.edu.pl/pl/2022-2023/wydzial-informatyki/programowanie-z-elementami-systemow-wbudowanych-NP

Więcej o studium i wymaganych dokumentach (https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-kandydata/studia-podyplomowe/programowanie-z-elementami-systemow-wbudowanych)