Podyplomowe Studia Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE

Studia administrowane są przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, Zakład Spawalnictwa Instytutu Inżynierii Materiałowej. 

Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom inżyniera, lub mgr inż. kierunku mechanika i budowa maszyn, mechanika, metalurgia, inżynieria materiałowa, oceanotechnika, elektrotechnika i budownictwo w specjalnościach: mechanika, budowa maszyn, budowa statków, metalurgia, elektryka, inżynieria lądowa, inżynieria wodna oraz absolwentów studiów wyższych o specjalności spawalniczej.
Celem studiów jest aktualizacja wiedzy spawalniczej i zapoznanie słuchaczy z wymogami stawianymi inżynierom spawalnikom w Unii Europejskiej. Studia trwają dwa semestry, prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych. 

Kierownikiem studiów podyplomowych jest prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki. 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie www.ewe.zut.edu.pl oraz www.z-spaw.zut.edu.pl.

 

Dodatkowe informacje: dr inż. Adam Sajek, , tel.: 091-449-44-40, faks: 091-449-43-56,  e-mail: adam.sajek@zut.edu.pl