Podyplomowe Studia Menedżer i auditor systemu zarządzania jakością

Studia administrowane są przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, Instytut Technologii Mechanicznej. 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia: inżynierskich, licencjackich. Studia trwają dwa semestry, prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych. Program studiów obejmuje m. in. systemy zarządzania jakością w tym TQM - doskonalenie procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie, zarządzanie relacjami z klientem, metody statystyczne w procesie podejmowania decyzji, narzędzia doskonalenia jakości, auditowanie jakości, systemy oceny zgodności. Więcej:  www.spmaszj.zut.edu.pl

  
Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna

Bliższe informacje: tel. 91 449 46 02,  888 592 561, e-mail: aterelak@zut.edu.pl