Podyplomowe Studia Obrót środkami ochrony roślin i nawozami

Termin rekrutacji:  1 marca 2022r. do dnia 11 października 2022r.

 

Studia podyplomowe pt. „Obrót środkami ochrony roślin i nawozami” organizowane są na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.  

Kierunek studiów: Obrót środkami ochrony roślin i nawozami 

Czas trwania studiów: 2 semestry 

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 4 110,00 (słownie: cztery tysiące sto dziesięć 00/100)

 

Absolwenci tych studiów podyplomowych, będą mogli starać się o zatrudnienie w instytucjach zajmujących się doradztwem dla rolników i przedsiębiorstw w zakresie obrotu środkami ochrony roślin i nawozami. Dodatkowo mogą znaleźć również pracę w firmach produkujących i dystrybuujących środki ochrony roślin i nawozy. 

ZAŚWIADCZENIE W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - kurs na opryskiwacz (na okres 5 lat)

Osoby, które ukończą studia podyplomowe "Obrót środkami ochrony roślin i nawozami" będą mogły być wpisane na listę doradców rolniczych - Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 349).

 

Link do strony studiów podyplomowych