Podyplomowe Studia Ryby, rybactwo i ekologia

Zapraszamy na STUDIA PODYPLOMOWE:  RYBY, RYBACTWO I EKOLOGIA (RRE) Na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Początek I edycji 5 marca 2022.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


Czas trwania 2 semestry
240 godzin dydaktycznych
15 zjazdów (sobota, niedziela)
opłata za 1 semestr 2335 zł
Studia kończą się egzaminem ustnym

Priorytetowym celem jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji przez słuchaczy RRE w zakresie zrównoważonego zarządzania środowiskiem wodnym oraz ochrony jego zasobów biologicznych w ujęciu ekologicznym, w warunkach coraz większych wyzwań spowodowanych przez zmiany klimatyczne na naszej planecie.

Więcej szczegółów na stronie