Podyplomowe Studia Gospodarka wodna

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne), jak i pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski, gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.). Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. Studia podyplomowe Gospodarka Wodna są adresowane głównie do osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu gospodarki wodnej inżynierom, osobom pracującym w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z zagadnieniami budownictwa wodnego, mającym ukończone studia o innym nieskorelowanym. profilu . Ukończenie studiów podyplomowych Gospodarka Wodna w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osobom zajmującym się zawodowo tematyką gospodarowania wodami.

 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.

 

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymienionych wyżej dokumentów i wniesienie opłaty za studia.
Przyjęcie na studia podyplomowe następuje w kolejności zgłoszeń.

 

Kierownik studiów: dr hab inż Jacek Kurnatowski

Kontakt:
Wydział Budownictwa i Architektury ZUT
Katedra Budownictwa Wodnego
70-310 Szczecin
al. Piastów 50, pok. 148
kbw@zut.edu.pl
Tel. 91 449 49 39

więcej informacji: kbw.zut.edu.pl/studia-podyplomowe/