Podyplomowe Studia Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia administrowane są przez Wydział Ekonomiczny ZUT, Katedrę Ekonomii i Rachunkowości.  A w nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 będzie to już XVII edycja Studiów. 

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających tytuł magistra lub inżyniera (licencjata) niezależnie od ukończonego kierunku i specjalności. 

Trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie studiów niestacjonarnych. Zajęcia rozpoczynają się na przełomie  października i listopada 2021 r. 

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu inspektora bhp, a także podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbie BHP i np. umożliwienie awansu do specjalisty BHP. Studia te umożliwiają również uzyskanie drugiej specjalności zawodowej w zakresie bhp oraz uruchomienia własnej działalności w tym zakresie.  

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych naszej Uczelni, a także praktyków o dużym doświadczeniu zawodowym i dydaktycznym, zaplanowano także wyjście studyjne dla uczestników Studiów w ramach przedmiotu Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Za sobą mamy już 16 lat doświadczenia w prowadzeniu tych Studiów! 

W ramach czesnego uczestnicy Studiów mają również możliwość ukończenia: kursu audytora wewnętrznego systemu ISO 45001 a po zdaniu egzaminu otrzymać certyfikatu audytora wewnętrznego, kursu metodycznego dla wykładowców i organizatorów szkoleń realizowanego w formie warsztatów w wymiarze 32 godzin dydaktycznych (z dodatkowym świadectwem ukończenia kursu). W przypadku zainteresowania pomagamy także zorganizować inne kursy po atrakcyjnych cenach. 

Nabór na studia w roku akademickim 2021/2022 trwa do 31.10.2021 roku!

Czesne za studia wynosi 1450 zł za semestr (2 900 zł łącznie za studia), brak jakichkolwiek dodatkowych opłat w tym opłaty rekrutacyjnej. 

 

Zainteresowanych prosimy: 

 1.  o rejestrację w internetowym systemie rekrutacji
 2. Wydrukowanie dokumentów rekrutacyjnych, dołączenie 1 zdjęcia i podania o przyjęcie na Studia oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów 
 3. Złożenie lub przesłanie dokumentów papierowych . 

  Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab.  Janusz Myszczyszyn, prof. ZUT

  Bliższe informacje: tel. 91 449-69-55, 691 489 246, 91 449 69 89,  e-mail: jmyszczyszyn@zut.edu.pl,
  Wydział Ekonomiczny, ul. Żołnierska 47, pok. 122-123. 


  Lista niezbędnych dokumentów i szczegóły rekrutacji