Podyplomowe Studia Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server 2016

Studia administrowane przez Wydział Informatyki.

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych, pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę w branży informatycznej z administracją systemami komputerowymi.  

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele.

Kierownikiem studiów jest dr inż. Maciej Roszkowski

bliższe informacje: mroszkowski@wi.zut.edu.pl, tel. +48 732 999 333.

O STUDIACH

1. Grupa docelowa

Studia podyplomowe są skierowane do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami komputerowymi.

2. Cel edukacyjny

Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji Microsoft Windows Server 2016, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń Microsoft: 20740, 20741, 20742 i 20744.

3. Zajęcia praktyczne

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 4 oficjalne podręczniki Microsoft w języku angielskim do autoryzowanych szkoleń Microsoft. Podczas zajęć praktycznych każdy uczestnik pracuje samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych Hyper-V, wykonując scenariusze zadań praktycznych z podręcznika. Zajęcia są prowadzone przez trenera Microsoft w języku polskim. Uczestnicy studiów podyplomowych mogą uzyskać zniżkę 55% ceny na egzaminy certyfikacyjne Microsoft.

4. Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry (160 godzin lekcyjnych). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, po 7 godzin lekcyjnych. Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia kompletu dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy zostaną zakończone w dniu 16.09.2019 r.

5. Wymagania stawiane kandydatom

 1. Ukończone studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).
 2. Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
 3. Doświadczenie w pracy i konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
 4. Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji Hyper-V, usług katalogowych Active Directory, Windows PowerShell.

6. Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz zgłoszenia na studia podyplomowe wraz ze zdjęciem dowodowym w wersji cyfrowej w systemie rekrutacji ZUT https://rekrutacja.zut.edu.pl/  
  2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kierownika studiów podyplomowych (oryginał do wglądu).

   7. Opłata

   Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 6600,00 zł. Możliwe jest rozłożenie płatności na 2 raty. Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych do 80% ceny.

   8. Kontakt

   dr inż. Maciej Roszkowski – kierownik studiów podyplomowych i trener Microsoft.
   e-mail: mroszkowski@wi.zut.edu.pl, tel. +48 732 999 333.

   Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej maciejroszkowski.pl.