Podyplomowe Studia Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Nowa edycja studiów „Programowanie z elementami systemów wbudowanych" rozpocznie się w semestrze letnim 2021/2022 tj. od dnia 01.03.2022.

Rekrutacja trwa od dnia 10.01.2022 do dnia 22.02.2022.

Rekrutacja na studia podyplomowe „Programowanie z elementami systemów wbudowanych" - edycja dziewiąta

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza do podjęcia nauki na dwusemestralnych studiach podyplomowych „Programowanie z elementami systemów wbudowanych". Dziewiąta edycja rozpocznie się w marcu 2022.

Studia skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych. Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron. Całkowita odpłatność za 2 semestry zajęć wynosi 4800 zł, z możliwością płatności w ratach. Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele w obiektach Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 49/52. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Iwona Scheibe, tel. 91 449 5667 lub pan Radosław Maciaszczyk , tel. 91 449 5642