Podyplomowe Studia Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaprasza do podjęcia nauki na dwusemestralnych studiach podyplomowych „Programowanie z elementami systemów wbudowanych". Ósma edycja rozpocznie się w październiku 2020. Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych. Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim. Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:
- Codelab (https://codelab.eu/)
- GlobalLogic (https://www.globallogic.com/pl/)
- Mobica (https://mobica.com/)
- TietoEVERY (https://www.tietoevry.com/)
Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron. Całkowita odpłatność za 2 semestry zajęć wynosi 4800 zł, z możliwością płatności w ratach. Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele w obiektach Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 49/52.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Iwona Scheibe, tel. 91 449 5667 lub pan Radosław Maciaszczyk, tel. 91 449 5642

Procedura rekrutacji przeprowadzana jest drogą internetową poprzez formularz (https://rekrutacja.zut.edu.pl/Default.aspx) 
Szczegółowy program studiów (http://www.krk.zut.edu.pl/pl/2019-2020/wydzial-informatyki/programowanie-z-elementami-systemow-wbudowanych-NP/)
Więcej o studium i wymaganych dokumentach (https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-kandydata/studia-podyplomowe/programowanie-z-elementami-systemow-wbudowanych)