Podyplomowe Studia Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Podyplomowe Studia Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków administrowane są przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Celem studiów jest kształcenie w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Zajęcia prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych.

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. Hanna Siwek

Bliższe informacje: tel. 91 449 63 20, 793 525 004, hanna.siwek@zut.edu.pl

Więcej: http://spuwos.zut.edu.pl