Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Pożarowe Obiektów Użyteczności Publicznej

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo pożarowe obiektów użyteczności publicznej administrowane są przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu ZUT.

Studia skierowane są do osób zajmujących się lub zamierzających zajmować się w pracy zawodowej problematyką bezpieczeństwa pożarowego obiektów; osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej; pracowników przedsiębiorstw, instytucji państwowych, administracji samorządowej oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu konstrukcji, wyposażenia i bezpiecznej eksploatacji obiektów użyteczności publicznej.

Zajęcia prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych i trwają 2 semestry.

Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. inż. Agnieszka Ubowska prof. ZUT.

Bliższe informacje: mgr Barbara Bydałek tel. 91 449 44 88, bpoup@zut.edu.pl.

Więcej informacji na stronie www.bpoup.zut.edu.pl.