Podyplomowe Studia Chłodnictwo i Klimatyzacja

Podyplomowe studia Chłodnictwo i Klimatyzacja administrowane są przez Wydział Techniki Morskiej i Transportu.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych głównie technicznych ze szczególną preferencją kierunku Chłodnictwo i Klimatyzacja, Inżynieria Środowiska, Inżynieria bezpieczeństwa zainteresowanych na  uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na doskonalenie praktycznych umiejętności absolwenta i zawiera bardzo dużą liczbę godzin praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i projektów). Szczególną troską przywiązuje się do energochłonności nowoczesnych systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych

Absolwent studiów podyplomowych nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania, budowy i eksploatacji systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła; obiegów chłodniczych i klimatyzacyjnych; zastosowania automatyki i monitoringu w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych; optymalizacji parametrów pracy urządzeń chłodniczych i pomp ciepła; remontów urządzeń; wykorzystania OZE (odnawialne źródła energii) w chłodnictwie i klimatyzacji; w różnych zastosowaniach morskich i lądowych. 

Zajęcia prowadzone są systemem studiów niestacjonarnych trwają 2 semestry

Kierownikiem studiów podyplomowych jest prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski

Bliższe informacje: tel. 91 449 40 62, katarzyna.ciesciow@zut.edu.pl  ; www.kkitch.zut.edu.pl