Zagraniczne dokumenty o wykształceniu

DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

Zagraniczny dyplom potwierdzający ukończenie studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich może zostać uznany na podstawie:

  1. art.  326 ust. 1-3 ustawy z Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  2. umowy międzynarodowej
  3. nostryfikacji
  4. za uprawniający do obiegania się o przyjęcie na studia drugiego.

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów  za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.