Podyplomowe Studia Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Wydział Informatyki ZUT w Szczecinie ogłasza nabór na dwusemestralne studia podyplomowe Programowanie z elementami systemów wbudowanych.
Studia te skierowane są do kręgu osób zainteresowanych nabyciem lub podniesieniem umiejętności w zakresie programowania urządzeń i systemów wbudowanych. 
Oferta została stworzona w porozumieniu z przedsiębiorstwami branży IT aktywnie działającymi w województwie zachodniopomorskim.
Zajęcia będą prowadzić wykładowcy Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz specjaliści z firm:

Studia te są unikalnym przykładem połączenia wiedzy i praktyki każdej ze stron. 
Nabór na studia trwa od 17 czerwca 2019 (rejestracja elektroniczna) do 09 września 2019 roku.
Składanie dokumentów od dnia 17 czerwca 2019, godz. 10.00 w pokoju 209 WI2.
Dokumenty niezbędne do rekrutacji: 

  • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacji
  • odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych / potwierdzoną przez uczelnię kopię odpisu dyplomu,
  • 1 fotografia

Rejestracja elektroniczna
Studia podyplomowe są dwusemestralne, zajęcia będą odbywały się w trybie niestacjonarnym, w postaci jedno- lub dwudniowych zjazdów w weekendy.
Program studiów obejmuje zagadnienia związane z systemem Linux, programowaniem w językach C oraz C++, a także z testowaniem oprogramowania i obejmuje łącznie 212 h zajęć.
W pierwszym semestrze przewidziane jest 108 godzin, zaś w semestrze drugim 104 godzin. Zajęcia kończą się praktycznym projektem, który będzie przedstawiany przed gronem specjalistów.
Podczas zjazdów słuchacze będą mieli dostęp do specjalistycznych pracowni, laboratoriów i oprogramowania Wydziału Informatyki.
Koszt dwóch semestrów studiów wynosi 4800 zł brutto, z możliwością opłaty w ratach.
Absolwenci studiów będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, w przypadku podpisania umowy o pracę z jedną z współpracujących firm, czyli  infinIT Codelab, GlobalLogic, Mobica lub Tieto. Dofinansowanie jest uzależnione wyłącznie od decyzji firmy. 
Kontakt:
Kierownik studiów: dr inż. Radosław Maciaszczyk
Sekretariat: mgr inż. Iwona Scheibe
pokój 218, 209  budynek WI 2, ul. Żołnierska 52
tel. 91 449 56 67 lub 91 449 55 42,
email: Radosław Maciaszczyk, Iwona Scheibe