Umowna działalność badawcza

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 roku prace w ramach odpłatnej działalności badawczej prowadzone  są w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Jagiellońskiej 20-21.