Najnowsze akty prawne

KOMUNIKAT NR 18 Rektora ZUT z dnia 16 maja 2022 r. o rozliczaniu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością ZUT przez pracowników lub osoby niebędące pracownikami ZUT, w tym studentów i doktorantów 17.05.2022 12:04