Najnowsze akty prawne

KOMUNIKAT NR 42 Rektora ZUT z dnia 14 października 2022 r. o godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 14.10.2022 10:59