Najnowsze akty prawne

PISMO OKÓLNE NR 10 Rektora ZUT z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe, organizowanych w ZUT w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich 21.10.2021 11:20