Najnowsze akty prawne

PISMO OKÓLNE NR 4 Rektora ZUT z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające pismo okólne nr 3 Rektora ZUT z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 28.03.2022 14:50