Najnowsze akty prawne

PISMO OKÓLNE NR 5 Rektora ZUT z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zakazu udzielania zamówień publicznych niektórym podmiotom lub osobom pochodzącym lub powiązanym z Federacją Rosyjską oraz Republiką Białorusi 17.05.2022 11:58