Najnowsze akty prawne

PISMO OKÓLNE NR 7 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wydawania odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów w tłumaczeniu na język angielski 08.11.2017 11:13